top of page
oi' iloa_logo-3.png

Katse tulevaisuuteen

OI´ILOA Oy tarjoaa tilauksesta mm. Sensomoottori- ja erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunnanohjauksen valmennusta.
Tulossa myös viikonloppuleirejä!

IMG_20200211_092329__01.jpg

Tilauksesta 
Sensomoottori-
valmennus

Kehitystä edistävä sensomotorinen aistiharjoitusohjelma on kouluihin ja päiväkoteihin suunniteltu harjoittelumuoto.

 

Harjoitusohjelma on loogisesti etenevä kokonaisuus, jossa koko aistijärjestelmää pyritään työstämään toimivaksi kokonaisuudeksi.

 

Harjoitusohjelma soveltuu aistisäätelyn, oppimisvaikeuksien, lukemisen ja kirjoittamisen ongelmien, keskittymisvaikeuksien, levottomuuden sekä kielenkehityksen haasteisiin. 

 

Valmennuk­ses­ta saat val­miuk­sia opet­taa sen­so­mo­to­ris­ta harjoittelua lap­si­ryh­mäs­sä, ym­mär­tä­en taus­tal­la ole­vat mah­dol­li­set neu­ro­fy­si­o­lo­gi­set syyt ja on­gel­mien käy­tän­nön il­me­ne­mis­muo­dot. 

 

Valmennuksen jäl­keen saat säh­kö­pos­tii­si val­miit tuo­ki­o­ma­te­ri­aa­lit ku­vi­neen ja mu­siik­ki­vink­kei­neen. Pää­set heti to­teut­ta­maan jump­pa­tuo­ki­oi­ta las­ten kans­sa! 

korppikotka.jpg

Tilauksesta Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikunta 

Tässä toiminnallisessa valmennuksessa pohditaan sitä, mitä tulee ottaa huomioon järjestettäessä ohjattua liikuntaa erityistä tukea tarvitseville lapsille.

 

Saat työkaluja liikunnan ohjaustyöhön erityislapsen kasvu ja kehitys huomioon ottaen.

 

Valmennuksessa annetaan konkreettista ohjausta ja neuvoja. Saat valmista materiaalia kuvin tuettuun kaikkia aisteja harjoittavaan ja kehittävään liikuntaan. 

pöllö.jpg

Tulossa

  • Katse tulevaisuuteen ja ensi syksyyn. Oi'iloa odottaa innolla yhteistyötä iisalmelaisen Pikkukengurun Koti Oy:n kanssa Tunneälykäs kasvattaja -valmennuksen merkeissä.

  • Sensomoottori harjoitusohjelma varhaiskasvatuksessa (3h) yhteistyössä Snellman kesäyliopiston kanssa 31.8.2020. Ilmoittaudu mukaan Snellman kesäyliopiston sivuilla.

  • Tulossa loppukesästä / syksyllä Lasten TUNNEKYLPY-viikonloppuleiri, jonka aikana pääsemme yhdessä lasten kanssa kokemaan taianomaisia hetkiä luonnossa tunteiden parissa. Luonnolla on ihmeellinen voima! Ympärillä ei ole rajoittavia seiniä, vaan oppimiselle on parhaat mahdolliset puitteet. Tunteiden koko kirjo saa näkyä ja kuulua!

bottom of page