top of page
oi' iloa_logo-3.png

Ryhmät ja valmennukset

OI´ILOA Oy tarjoaa innostavaa, luovaa, osallistavaa ja aitoa
hyvinvointia tukevaa toimintaa!

IMG_20200211_092329__01.jpg

Tunneälystä voimavaroja vanhemmuuteen

Tunteet ovat osana meidän jokapäiväistä elämäämme ja ne kuuluvat kaikille. Vanhemmuus jos mikä herättää tunteita.
Tämä valmennus on sinulle, joka haluat työkaluja ja keinoja lapsen tunnesäätelyn tukemiseen sekä tietoa lapsen tunnesäätelyn kehitysvaiheista. 

 

Herättelemme ymmärrystä lapsen ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta ja tasavertaisuudesta. Kohdattuaan omat tunteensa kasvattaja voi kohdata lapsen tunteet turvallisesti ja tasavertaisena. Pohdittavaksi jää: kumpi opettaa kumpaa?

 

Kesto 3 h  

korppikotka.jpg

Tunneälykäs kasvattaja

Työyhteisölle tai tiimille räätälöity monipuolinen, keskusteleva valmennusprosessi, joka etenee yksilön tietoisesta tunneälystä ja sen pohdinnasta tiimitöiden kautta työyhteisön yhteisiin tunnetavoitteisiin ja työhyvinvointiin.

Valmennuksessa perehdytään mm. lasten tunnesäätelyn tukemisen keinoihin sekä aivojen neurobiologisiin faktoihin.

Valmennus pohjautuu RULER-tunneopetuksen malliin. RULERIN avulla on mahdollisuus oppia ymmärtämään itseään sekä toisia ihmisiä paremmin. RULERIN malli on oiva työkalu sekä aikuisille että lapsille sosiaalisten ja emotionaalisen taitojen lisäämiseksi.

 

Valmennus on toiminnallinen, osallistava ja vuorovaikutuksellinen kokonaisuus sisältäen monipuolisia työskentelytapoja.

Tästä valmennuksesta saat työkaluja suoraan arkeen!

 

Kokonaiskesto 18 h, kokoontumiset kerran kuukaudessa

pöllö.jpg

Tunnetaito-ryhmät lapsille

Lasten tunnetaito-ryhmissä harjoittelemme perustunteita ja tunnesäätelytaitoja tunteiden havaitsemisen, ymmärtämisen, sanoittamisen, ilmaisemisen ja säätelemisen kautta.

 

Taitoja harjoitellaan lapsille luontaisen liikkeen, musiikin ja mielikuvien avulla. Lapset saavat tunnilla onnistumisen kokemuksia ja pääsevät käsittelemään tunteita turvallisesti mm. samaistumalla erilaisten eläinhahmojen tunnetiloihin.

 

Tunnit ovat hyvin fyysisiä, liikunnallisia ja eri aisteja harjoittavia kokonaisuuksia. Tunnetaitoryhmän käytyään lapsella on repullinen tunteita kotiin vietäväksi. 

 

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa tunnin ajan ja kokoontumiskertoja on viisi. Jokaisen tunnin jälkeen huoltajat saavat sähköposteihinsa tietoa tunnin sisällöstä sekä vinkkejä myös kotiin.

 

Ryhmään mahtuu noin 10 lasta, joten kahden ohjaajan voimin pystymme kohtaamaan lapset yksilöllisesti. 

Huom! Lapsia ei ole vakuutettu Oi'iloa Oy:n puolesta.

bottom of page